صفحه اصلي > اعضای هيئت علمي > نرگس ادیب سرشکی 
جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
نرگس ادیب سرشکی
 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

رزومه هیات علمی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: نرگس ادیب سرشکی

.................................................................................

رتبه علمی: مربی.......................................................

گروه: روانشناسی و آموزش استثنایی...........................................................................

آدرس و تلفن محل کار: 22180042

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

پست الکترونیک : ..v.adib@uswr.ac.ir....وn.adib@hotmail.com...........................................................

سایت: .................................................................................................

Scopus ID: 54797234700

http://scholar.google.com/citations?user=i3dXvWMAAAAJ&hl=en

 

 

 


 

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

 

1364

تا

1369

 

1369 تا1371

 

 

لیسانس

 

 

 

فوق لیسانس

دانشگاه یوتا

 

 

 

 

 

دانشگاه یوتا

سالت لیک سیتی امریکا

 

 

 سالت لیک     سیتی امریکا

شیمی

 

 

 

 

آموزش استثنایی

 

1369

1369

 

زمینه های تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

1372

1375

مدرس: واحد اختلالات یادگیری

دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

1375

      تا به امروز    

مدرس واحدهای کارشناسی:

شناخت کودکان استثنایی،

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی

 کاربرد روانشناسی در تدریس،

زبان عمومی، زبان تخصصی

واحدهای کارشناسی ارشد:

متون تخصصی زبان،

اصول و روشهای آموزش عقب ماندگان ذهنی

 برنامه ریزی درسی و تربیتی عقب ماندگان ذهنی

  مکاتب فلسفی و تربیتی

 

 

 

 

                                 

                                 

                                              

 

                                          

 

 

كارگاهها و سمينارها

 1391 پذیرش کودکان با نیازهای ویژه در مدارس فراگیر (تلفیقی). سخنرانی و ارائه مقاله.   

 سمینار کودک با نیازهای ویژه                                                                دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي                                     

 1390  كارگاه آموزشي يادگيري الكترونيكي،                         دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 28ارديبهشت ماه

 1390 كارگاه آموزشي اخلاق حرفه اي در علوم سلامت                       دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، آذر ماه

 1390 كارگاه آموزشي هنر درماني كودكان كم شنوا،                    دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 3-4 آبان ماه

1390 كارگاه آموزشي گفتار نشانه اي،                                      دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 3-4 آبان ماه

1390 كارگاه آموزشي Auditory Verbal Therapy،                دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 3-4 آبان ماه

1390 كارگاه آموزشي زبان اشاره،                                           دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 3-4 آبان ماه

1390 كارگاه آموزشي ارزشيابي دروني                                      دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،23 آذر ماه

1390 شركت در سمينار كودك كم شنوا: آموزش و توانبخشي،          دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 3 -4 آبان ماه

1390 سخنراني و ارائه مقاله در سمينار آشنايي با سندرم داون       دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 15-14 اسفند ماه

1390 كنگره سراسري سلامت دانشگاهها،                                دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 14 و15 دي ماه

1390 سمينار تكنولوژي آموزشي و يادگيري،                             دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 9 و10 آذرماه

1389 INLM Workshop/Seminar،                                     دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1/25/2010

1389 کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار SPss ،              دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 16 و 17 اردیبهشت ماه

1389 کارگاه آموزشی تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان             دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،2 آبان ماه

1389 کارگاهآموزش تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان:جستجو و تحلیل شواهد،

                                                                                   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  28 و 29 شهریور

1389 کارگاه دانش پژوهی آموزشی،                                        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 31 شهریور ماه

1389 کارگاه آموزشی ابزار سازی و تحلیل عاملی،                       دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 14 تیر ماه

1389 همایش کشوری پرستاری کودکان،                               تالار بیمارستانی امام خمینی(ره) 18 لغایت 22 مهر ماه

1388کارگاه مهارت مقابله با استرس                                          دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 12 اسفند ماه

1388 دوره آموزشی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران                 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 5، بهمن ماه

1388 کنگره پیشگیری از سوء مصرف مواد،                        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 4 لغایت 6 اسفند ماه

1388 سمینار علمی آشنایی با سندروم داون،            دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،2 لغایت 3 اسفند ماه،ارائه پوستر

1388 کارگاه آموزشی بررسی و عملکرد ویتامین ها،                     دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، 21 بهمن ماه

1388 کنفرانس آنفولانزای نوع ای                                          ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،18 شهریور ماه

1387 کارگاه Curriculum Development and Evaluation ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،June, 15, 2008

1379 حقوق كودكان استثنايي (حق آموزش)،همايش حقوق كودكان استثنايي در ايران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 28-27 دي ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

 

  1385      تا   1387         عضو كميته تحصيلات تكميلي وعضو شوراي سياستگذاري

  1378      تا   به امروز       عضو شورای آموزشی و عضو شورای پژوهشی گروه                           

 1387       تا    1390         عضو شوراي پژوهش كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه

  1389      تا   1391          نماينده اداره كل آموزش مداوم جهت ارزشيابي

      1393                        معاون گروه آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

1380                           انجمن روانشناسی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات

1-ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

  2018

Journal of Public Mental Health

Looking into some of the risk factors of mental health: the mediating role of maladaptive schemas in mothers’ parenting style and child anxiety disorders

 

 

     17, 69-78

 2017

European Journal of Mental Health

THE MEDIATING ROLE OF EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS IN RELATIONSHIPS OF EMOTIONAL MALTREATMENT AND EMOTIONAL DISORDERS

 

   

     12, 104–115

  2017

Journal of Research in Childhood Education 

 

The Effect of Self-Monitoring Training on the Achievement Motivation of Students With Dyslexia

  

    31, 430-439

 2016

International Journal of Developmental Disabilities

The effectiveness of emotional intelligence training on the adaptive behaviors of students with intellectual disability

 

     62, 245-252

  2015

Iran Journal of child neurology

The Effectiveness of Theory of Mind Training On the Social Skills of Children

with High Functioning Autism Spectrum Disorders

 

     9(3):40-49

 

 2015

Iranian Rehabilitation Journal

Validity and reliability of General Evaluation Tool for Clinical

Training in Rehabilitation disciplines

      13, 34-39

 

2015

 

Childhood Education

The Effectiveness of Life Skills Training on Enhancing the Social Skills of Children With Hearing Impairments in Inclusive Schools

 

    91:6, 469-476

2015

 

 

 

Iranian Rehabilitation Journal

The Effectiveness of Emotional Intelligence Training on

Communication Skills in Students with Intellectual Disabilities

Vol. 13, Issue 3

1393

فصلنامه افراد استثنایی

تاثیرآموزش حالتهای ذهنی بر نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی

 سال چهارم، شماره16،156-137

1393

 

فصلنامه روانشناسی نظامی

رابطه بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی جانبازان قطع عضو

دوره 5، شماره 20

 

 1393  

سلامت جامعه

تاثیر آموزش خودنظارتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان

دوره 8، شماره 4،

37-29

 

     2015

 

          Iran J Child Neuro

The Effectiveness of Theory of Mind Training On the Social Skills of Children

with High Functioning Autism Spectrum Disorders

 

       9, 40-49

1394

Iranian Journal of Rehabilitation

شایستگی اجتماعی دانش آموزان با اختلالات یادگیری، استفاده از برنامه خودآموزی کلامی

 issue. 1،13 Vol

بهار94

1393

      ناتوانیهای هوشی            

تاثیر استفاده از تقویتها در کلاس بر روی پیشرفت            

دانش آموزان با ناتوانی هوشی (انگلیسی) 

Journal of Intellectual Disabilities, 19, 83-93                                                                                     

1393

    آموزش ویژه و توانبخشی      

اثر آموزش هوش هیجانی بر اختلالات رفتاری پسران  با اختلالات رفتاری برونی شده در مدارس ابتدایی (انگلیسی)          

76-59: 15( 3-4)

1392

پژوهش در علوم توانبخشی

تاثیر برنامه آماده سازی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر در زمینه جامعه پذیری و موقعیت تحصیلی نسبت به همسالان دارای اختلالات جسمی –حرکتی در مدارس تلفیقی              

سال10/شماره 1، 1-10

1392

آموزش ویژه و توانبخشی

تاثیر آموزش نظریه ذهن بر پیشرفت رفتار انطباقی کودکان با ناتوانی هوشی (انگلیسی)

15(1-2): 91-107

 

1392

ویژه نامه توانبخشی اعصاب اطفال

تاثیرآموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و بیش فعالی دانش آموزان دختر کم توان جسمی حرکتی.                                                                     

جلد14  -S2-   135-129

1392

  فصلنامه افراد استثنایی

تاثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقائ همکاری، خویشتنداری و قاطعیت پسران اوتیستیک 12-7 سال از دیدگاه مادران                                                                         

سال سوم، شماره11 ،پاییز92

1392

فصلنامه کودکان استثنایی

تاثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقائ همکاری، خویشتنداری و قاطعیت پسران اوتیستیک 12-7 سال از دیدگاه معلمان                                                                         

سال سیزدهم، شماره3.

 

1391

آموزش13-3: ژورنال بین المللی آموزش سالهای اولیه و دبستان

پذیرش دانش آموزان نسبت به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در مدارس تلفیقی و غیر تلفیقی (انگلیسی)

03 Dec 2012

1391

پژوهش در علوم توانبخشی

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کم شنوای فراگیر                                                                                                     

سال 8/ شماره3، 488-477

 

1391

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

ارتباط نظریه ذهن با اجتماعی شدن، مهارتهای ارتباطی و مهارتهای زندگی دانش آموزان کم توان ذهنی                                                                        

دوره13، 1،40-33

1390

ژورنال ایرانی روانپزشکی

اثر تقویتهای اقتصاد ژتونی و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی هوشی (انگلیسی)

6:25-30

1390

فصلنامه روانشناسی کاربردی

تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش مشکلات درون نمود نوجوانان نارساخوان

سال 5، شماره3، 56-70

1390

پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره

اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقا سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر                                                                                

شماره2 120 -105

1390

   پژوهش در علوم توانبخشی

مقایسه تأثیر تقويت کننده‌های پته‌ای و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش‌آموزان دخترکم توان ذهنی                                                            

دوره7، شماره3

1390

فصلنامه روانشناسي كاربردي

تاثير هوش هيجاني بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارسا خوان

(19)3 ، 70-56

1390

پژوهشهاي روانشناسي باليني

اثر بخشي آموزش نظريه ذهن بر ارتقا سطوح نظريه ذهن دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير                                                                                             

2، 120-105

 

1390

مطالعات آموزشی

تاثیر برنامه آماده سازی برای پذیرش دانش آموزان با مشکل جسمی در مدارس تلفیقی تهران  (انگلیسی)

36 (4), 447-459

1389

مجله توانبخشي، ويژه نامه توانبخشي اعصاب كودكان

. بررسي اثربخشي -تقويت كننده پته اي بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي دانش آموزان پسر كم توان ذهني پايه سوم راهنمايي         

    5، 79-73    

1386

فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش در حيطه كودكان استثنايي

تاثير برنامه آماده سازي بر ميزان پذيرش دانش آموزان عادي نسبت به دانش آموزان داراي اختلال حسي حركتي در مدارس تلفيقي و غير تلفيقي (عادي) شهر تهران

3، 264-247

1385

فصلنامه علمي پژوهشي علوم شناختي

پذيرش دانش آموزان كم توان جسمي توسط دانش آموزان عادي در مدارس تلفيقي                                                                                                            

2، 71-66

1384

فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي

پذيرش همسالان از دانش آموزان داراي اختلالات حسي حركتي مدارس تلفيقي و غير تلفيقي (عادي)

2، 34-28

 

1383

فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي

پذيرش دانش آموزان داراي اختلالات شنيداري توسط همسالان در مدارس تلفيقي و غير تلفيقي(عادي)                                                                                        

17و16، 22-16

1383

فصلنامه  مددكاري اجتماعي

اختلالات يادگيري، ارزيابي و تشخيص

 

V5, #2

 

2-کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

مکان

 

1380       کودکان استثنایی، خانواده و مشاوره(چاپ دوم)            دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مقالات علمی در کنفرانس های داخلی  و خارجی

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

Democracy, diversity and Disability and Iranian culture. Paper presented at Democracy, diversity and disability, Canada, Winnipeg, 1380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد ارجمند، خواهشمند است رزومه علمی – کاری خود را طبق فرمت بالا

و فونت Tahoma  سایز 10 تهیه کنید.