صفحه اصلي > پاندمی کووید19:محتواهای آموزشی > کاربرد یکپارچگی حسی در کودکان دچار اتیسم  
چهارشنبه ٠٧ مهر ١٤٠٠
کاربرد یکپارچگی حسی در کودکان دچار اتیسم