صفحه اصلي > مدیر گروه > دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی 
جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی
 
   دانلود فایل : persian resume.pdf           حجم فایل 972 KB