صفحه اصلي > تماس با ما 
يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١
تماس با ما
 


تلفن های دانشگاه :92-22180083 داخلی 2503

تلفن مستقیم گروه : 22180042

آدرس: اوین ـ بلوار دانشجو ـ خیابان کودکیار ـ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

ایمیل گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی        PEEC.edu@gmail.com